Gangaraj Sunuwar
nature, landscape, portrait,Khijiphalate 8, Basundhara, Kathmandu. 29 photo